منابع عراقی از اوضاع آرام بغداد خبر دادند و اعلام کردند تظاهرات کننده‌ای در خیابان‌های پایتخت عراق حضور ندارد.

به گزارش رامانیوز به نقل از المربد، منابع عراقی به اوضاع کنونی بغداد، پایتخت این کشور پس از اعتراضات روز گذشته پرداختند.

بر اساس این گزارش؛ اوضاع کنونی بغداد آرام است و تظاهرات کننده ای در خیابان های پایتخت عراق حضور ندارد.

منابع عراقی در ضمن از تدابیر امنیتی شدید در بغداد هم خبر دادند.