شرکت کنندگان رویداد کارآفرینی استارتاپ ویکند همخیر اصفهان با هدف حمایت از محیط زیست لیوان های پلاستیکی را تحریک کردند.

به گزارش راما نیوز ، عصر امروز شرکت کنندگان در رویداد کارآفرینی همخیر اصفهان با هدف حمایت از محیط زیست تصمیم گرفته اند از این پس لیوان های پلاستیکی را تحریم کنند.

برگزار کنندگان این رویداد بر این باورند این اقدام نمادین می تواند در آینده به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود.