دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز(NBML) به عنوان حامیان و همکاران کنفرانس علوم شناختی و رسانه اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری رامانیوز، محمد حیدری دبیر اجرایی و عضو شورای سیاست‌گذاری نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه اعلام داشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به جمع حامیان این کنفرانس پیوستند.
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز(NBML) ضمن استقبال و اعلام خرسندی خود از برگزاری نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه، به عنوان حامیان و همکاران این کنفرانس اعلام آمادگی کردند.

منبع : خبرگزاری فارس