عذرخواهی رئیس انجمن موسیقی قزوین به خاطر نامه دردسر ساز

به گزارش پایگاه خبری رامانیوز، مصطفی عبادی، رئیس انجمن موسیقی استان قزوین به خاطر نامه دردسر ساز عذر خواهی کرد.

ضمن عذرخواهی از عقیدتی سیاسی لشکر ۱۶ زرهی قزوین و غیراخلاقی خواندن انتشارِ نامه این انجمن توسط سیروان خسروی گفت:

کنسرت سیروان خسروی به علت عدم انعقاد قرارداد سالن، لغو شده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آمده در فضای مجازی و زیر سوال رفتن لشکر ۱۶ زرهی قزوین باعث تاسف است.

خبر های مشابه

وی ادامه داد:

متن نامه ما و عدم دقت در تنظیم نامه موجب سوء استفاده‌های متعدد و زیر سوال بردن عقیدتی سیاسی لشکر ۱۶ قزوین شده است.

رئیس انجمن موسیقی استان قزوین ضمن اصلاح موضوع یاد شده، مراتب عذرخواهی از لشکر ۱۶ قزوین را اعلام و تاکید کرد: انتشارِ نامه انجمن موسیقی در فضای مجازی اقدامی غیراخلاقی بوده است.