به گزارش راما نیوز ؛ زاینده‌ رود که بیش از یکسال از خشک شدنش می‌گذرد بار دیگر مهمان اصفهانی‌ها شد.

خروجی سد زاینده‌رود که از ۸ بهمن افزایش یافته بود ظهر امروز و پس از گذشت از شهرستان های مختلف به ناژوان اصفهان رسید.

با توجه به اعلام قبلی، زاینده رود ۲۰ روز مهمان اصفهانی‌ها خواهد بود.