به گزارش راما نیوز به نقل از خبرگزاری اتریش، «الکساندر فان در بلن» رئیس جمهوری اتریش در سخنانی در وین ضمن انتقاد از سیاست های آمریکا در قبال اروپا گفت: واشنگتن همانند یک مستعمره با اروپا برخورد می کند، اقدامی که به هیچ وجه صحیح نیست. اروپا مستعمره آمریکا نیست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای با ایران یا انتقادهای پی در پی «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین درباره پروژه گازی نورد استریم۲ گفت: مواضع آمریکا دوره استعمارگری را در اذهان متبادر می کند.

رئیس جمهوری اتریش با تاکید بر لزوم اتحاد میان کشورهای اروپایی اظهار داشت: همسویی کشورهای اروپایی می تواند دستیابی به موفقیت های سیاسی و دستاوردهای اقتصادی را افزایش دهد.